CO2-prestatieladder Niveau 5

Gebr. De Leeuw B.V. heeft zich sinds 2014 gecertificeerd voor niveau 5 van de CO2-prestatieladder, voor ons een prestatie om trots op te zijn. Wij zijn al jarenlang actief om duurzame initiatieven te ontplooien of hierin te participeren. Het bedrijf is dan ook zeer trots op het behalen van het hoogste niveau.

Om deze doelstelling te realiseren zullen initiatieven van het management maar zeer zeker ook van de medewerkers van Gebr. de Leeuw B.V. worden onderzocht en daar waar mogelijk worden toegepast. Dit geldt zowel voor de dagelijkse werkzaamheden, de uitvoering van projecten maar ook in keteninitiatieven.

Gebr. de Leeuw B.V. heeft een Energie Management Actieplan opgesteld, waarin de structuur cyclus voor continue verbetering van de energie-efficiency in procedures is vastgelegd.

Deze procedures zijn gerangschikt in de structuur van de vier invalshoeken van de
CO2-prestatieladder.
• Analyseren, inzicht in de CO2–uitstoot
• Besparen, CO2–reductie en de ambitie waar we ons committeren
• Communicatie, hoe communiceren we intern en extern
• Deelnemen, samenwerkingen op het gebied van CO2–reductie

Voor het verhogen van de energiebewustwording van de medewerkers en het informeren en stimuleren zijn relevante CO2–reductie documenten op de website van Gebr. de Leeuw B.V. geplaatst. Het communicatiedoel is tweeledig. Ten eerste willen we medewerkers en andere belanghebbende informeren over ons energiereductiebeleid, de actuele CO2-footprint en de reductiedoelstellingen. Ten tweede willen we onze medewerkers en andere belanghebbende stimuleren om actief mee te werken aan de energiereductie.

Samenwerken
Voor het behalen van onze eigen duurzame doelstellingen hebben we vele leuke, creatieve ideeën. Mocht u zelf ook een leuk idee hebben, samen willen sparren voor mogelijkheden of zou een eventuele samenwerking u interesseren? Deins dan niet terug om contact met ons op te nemen en te mailen naar djeny@gebrdeleeuw.nl of te bellen naar 0162- 426884.

Duurzaam te werk gaan en daardoor groener groeien, reduceren doen we samen!

Meer algemene informatie en documentatie omtrent de CO2-prestatieladder kunt u vinden op de site van Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen www.skao.nl.