Innovaties

Powerbank
Wij vervangen steeds meer gereedschap met brandstofmotor voor elektrisch gereedschap. Waar mogelijk op accu en anders op 230 V. Om de uitlaatgas-emissie niet te verleggen van het gereedschap naar de aggregaat, hebben we een grote powerbank gebouwd, die ons elektrisch gereedschap gedurende een hele werkdag van de benodigde elektriciteit voorziet. Dat scheelt veel in geluid en uitlaatgas-emissie. Wel zo prettig voor onze medewerkers, de omgeving en het milieu. Het 230V leverend accupakket wordt 's nachts opgeladen vanaf het vaste elektriciteitsnet.

Spuitlans voor lokaliseren van kabels en leidingen
Van kabels en leidingen die diep onder het water door liggen, kan de exacte locatie worden getraceerd, met behulp van onze spuitlans van 10 meter lengte. Door waterdruk en zijn eigen gewicht zakt de spuitlans langs de geleidenbalk de waterbodem in. Bij kabels en leidingen komt de lans hierop te rusten, daarnaast zakt hij dieper. Dit hebben we onder meer toegepast in de buitengracht van Utrecht, waar we als vervangende beschoeiing stalen damwand  hebben aangebracht, en de kruisende kabels en leidingen vanzelfsprekend niet mogen worden geraakt. 

Staalplatenpers

In omgevingen die zeer gevoelig zijn voor zettingen hebben we een alternatief voor de damwand ontwikkeld.
We schroeven stalen buispalen de grond in, waartussen we hydraulisch staalplaten drukken, die onder water worden afgelast op de palen. Deze methode hebben we onder meer toegepast bij de restauratie van de werfkelders in de monumentale grachten van Utrecht. Ook de staalplatenpers hebben we in eigen beheer ontworpen, ontwikkeld en gebouwd. 

Boorstelling
Onze in eigen beheer ontworpen, ontwikkeld en gebouwde boorstelling is uniek en kan in verscheidene expertises worden ingezet, omdat deze op multifunctionele wijze palen en ankers trillingsvrij de grond in kan schroeven vanuit alle hoeken.  De boorstelling kan met gemak funderingspalen schroeven in de bodem, groutkolommen en groutankers plaatsen, en door kade muren heen boren met behulp van een diamantboor. 

Kraanschip
Het kraanschip hebben we ontwikkeld om waterwerkzaamheden te realiseren binnen stedelijk gebied. Het werkschip is met een doorvaartbreedte van 3 meter, een doorvaarthoogte van 1,45 meter en een vaardiepte van 60 cm klein en wendbaar, maar heeft toch een hijsvermogen van 12 ton en een hoogte van 11 meter waardoor ook lange scheepsvaartpalen gerenoveerd kunnen worden. Daarnaast hebben we speciale koppelpontons ontwikkeld welke het werkschip extra drijfvermogen en stabiliteit bieden op grotere wateren. 

Grondzuiger
Om ervoor te zorgen dat er tijdens grondwerkzaamheden geen schade ontstaat aan boomwortels, leidingen en kabels, is de grondzuiger ontwikkeld. De grondzuiger zuigt overtollig grond rondom genoemde objecten weg, zonder dat er een kans is dat deze door onze grondwerkmachines beschadigd raken.

Boombeluchting
Naast waterbeluchting, hebben we ook een boombeluchtingssysteem ontwikkeld. Wanneer een boom om wat voor reden dan ook beschadigd is en in zijn groei wordt belemmerd, is het met ons systeem mogelijk om de grondslag nabij de wortels van de boom te beluchten en de boom direct meststoffen toe te dienen. Deze methode is zeer geschikt voor plaatsen waar de oppervlakte niet mag worden beschadigd of waarbij het bemesten van het oppervlak schade geeft aan het omringende gewas.

Waterbeluchting 
Om allerlei diverse redenen kan het voorkomen dat natuurwater vervuild raakt. Zuurstoftekort kan optreden bij bijvoorbeeld aanhoudende warmte of een overstroming van het riool. Gebr. de Leeuw heeft een mobiele beluchtingsinstallatie geproduceerd waarmee we het zuurstofgehalte in het water snel weer op peil te kunnen krijgen. Dit systeem wordt inmiddels met succes door verschillende gemeenten en waterschappen gebruikt.

Volledig elektrische fiets- / voetveer 't Leeuweveerke
Dankzij de komst van 't Leeuweveerke is er een directe verbinding ontstaan tussen de gemeente Drimmelen en de gemeente Werkendam. Het volledig elektrisch varende en op zonnepanelen aangevoerde Leeuweveerke is bedacht, ontwikkeld en gebouwd in eigen beheer van Gebr. de Leeuw en biedt fietsers en wandelaars het gehele vaarseizoen toegang tot Nationaal Park De Biesbosch.

Klik op onderstaande foto's voor vergrootte weergave.